Tosty ze szpinakiem

Projekt komiksów do publikacji podsumowującej projekt „Moje Miejsce NGO” realizowany przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA we Wrocławiu.

toaty