soko / architektura

Zestaw ikon przedstawiających wybrane obiekty architektury Sokołowska – dawnego dolnośląskiego uzdrowiska.

fot. Marcin Trzpiot