Sąsiadujemy

Identyfikacja wizualna i projekt materiałów promocyjnych dla programu Sąsiadujemy. Sąsiadujemy to program działań animacyjnych na wrocławskich podwórkach. Skupia się na lokalnych działaniach o wymiarze osiedlowym. Jego celem jest aktywowanie mieszkańców przez zaproponowanie im oferty kulturalnej, która przychodzi do nich – na ich podwórko. www.facebook.com/sasiadujemy (logotyp projektu Sąsiadujemy: grupa Projektor)