Ś L U B Y C Z Y S T O Ś C I

Ś L U B Y C Z Y S T O Ś C I

/wystawa jednonocna/
26.07.13

Wystawa młodej polskiej sztuki wideo inspirowana “pełnoletnością” manifestu DOGMA 95. Ekspozycja była jednym z głównych wydarzeń Nocy Nadodrza, przygotowywanej przez nieformalne zrzeszenie Artystyczne Nadodrze i towarzyszyła 13. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.
kurator: Kuba Żary
sluby