młode cyfrowe

Identyfikacja do projektu mentoringu w zakresie kompetencji cyfrowych dla młodych dziewczyn.