Identyfikacja strefy OKI DOKI w ramach 12. festiwalu Docs Against Gravity

Projekt ilustracji i materiałów promocyjnych będących dziecięcą wersją podstawowej identyfikacji festiwalu (identyfikacja 12. DocsAG by Karo Koto)

Untitled-5