animatorium


Projekt identyfikacji wizualnej dla Festiwalu Edukacji Nieformalnej Animatorium, odbywającego się w dniach 17-18 października w Centrum Pracownia Projektów Międzykulturowych Zajezdnia we Wrocławiu. Celem festiwalu była wymiana doświadczeń w gronie praktyków na temat edukacyjnego wymiaru form stosowanych w pozaszkolnej pracy z młodzieżą.

V1_animatorium-logo-data-poziom

 

animatorium-mokup